Zamknij
REKLAMA

Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy

13:29, 25.09.2018 |
REKLAMA

Kolneńska Grupa Pierwszej pomocy zaprasza na Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy.

                                                            REGULAMIN  Kolno, 19.10.2018 r.

I.Cel:

Głównym celem realizacji zadania jest popularyzacja odpowiednich postaw i reakcji społecznych wśród młodzieży oraz udoskonalanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

II.Termin i miejsce przyjazdu reprezentacji:

Termin: 19.10.2018r. godz. 10:00.

Miejsce: Las Wieszałki w Kolnie

III.Organizatorzy:

1.Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy

2.Firma RobMed – Robert Niebrzydowski

3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie.

4.Zespół Szkół Technicznych im Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Kolnie

5.Gmina Kolno

IV.Współorganizatorzy:

1.OSP Kolno

2.Bank Spółdzielczy w Kolnie

3.Starostwo Powiatowe w Kolnie

Patronat medialny Kolniak24

Patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Kolneński- Stanisław Wiszowaty, Wójt Gminy Kolno- Józef Bogdan Wiśniewski, oraz Bank Spółdzielczy w Kolnie.

V.Warunki uczestnictwa w Turnusie:

1.Drużyna powinna składać się z trzech uczestników,

2.Drużynę należy zgłosić do dnia 17.10.2018r. do godz. 18:00 kontaktując się telefonicznie pod numer: 798064670 lub wysyłając kartę zgłoszeniową na mail [email protected]

3.Pisemne złożenie listy zawodników należy dostarczyć w dniu imprezy do organizatora.

4.Lista zgłoszeń powinna zawierać:

nazwiska i imiona zawodników,
nazwisko i imię opiekuna drużyny;
wiek uczestnika, klasę i szkołę, którą reprezentuje.

5.Każdy uczestnik w czasie trwania turnusu zobowiązany jest do posiadania obuwia oraz stroju sportowego.

6.Uczestnik imprezy powinien mieścić się w przedziale wiekowym 13-19 lat.

VI.Uczestnicy:

Młodzież w wieku 13-19 lat

VII.Przebieg imprezy:

Zawody składać będą się z trzech części:

1.Rozgrywek sportowo-survivalowych

2.Ćwiczeń ratowniczych

VIII.Harmonogram:

10:00 – Rozpoczęcie Zawodów

10.30-12.30 – Rozgrywki sportowe

12.30-14.30 – Ćwiczenia ratownicze

14.30 –15:00 – Rozdanie Nagród

IX.Postanowienia końcowe

1.Drużyny obowiązuje sportowa dyscyplina oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnych z zasadami miejsca wydarzenia oraz regulaminem zawodów.

2.Drużyny oceniane będą przez sędziów oraz Komisję Regulaminową według karty oceny.

3.Wszystkich uczestniczących w zawodach obowiązuję obuwie  oraz stroje sportowe.

4.Drużyny, które zajmą I – III miejsce otrzymają  puchary i dyplomy.

X. Nagrody:

Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy za uczestnictwo w zawodach.

Drużyny, które zajmą miejsca I-III otrzymają dyplomy, medale oraz puchary.

Serdecznie zapraszamy,

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone