Zamknij
REKLAMA

Mieszkańcy Kolna będą mieć prawo do inicjatywy uchwałodawczej

08:25, 13.09.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

Od następnej kadencji mieszkańcom gminy, mającym prawo wybierania do rady gminy, będzie przysługiwać obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na podstawie regulacji ustawowych. W najbliższy piątek Rada Miasta Kolno podejmie w tej sprawie odpowiednią uchwałę.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nałożyła na Rady Gmin obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji tych inicjatyw oraz formalnych wymogów, jakim będą musiały odpowiadać składane projekty.

Grupa mieszkańców licząca co najmniej 200 osób będzie mogła wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.

Zgłoszenie projektu wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia Rady o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej.

Procedurę wniesienia inicjatywy rozpoczyna rejestracja projektu zgłoszonego przez komitet inicjatywy uchwałodawczej.

Rejestracji dokonuje Przewodniczący Rady. Po dokonaniu rejestracji projekt przekazywany jest do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady.

Komisja dokonuje oceny formalno-prawnej zgłoszonej inicjatywy obywatelskiej. Ocena ta obejmuje również prawidłowość utworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej.

W przypadku, gdy opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady o przedłożonej obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej jest pozytywna, Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje niezbędne dokumenty Burmistrzowi, celem przygotowania projektu uchwały w celu wykonania inicjatywy.

Przygotowany projekt uchwały Burmistrz przedkłada niezwłocznie na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady celem jego omówienia. Projekt następnie jest ujmowany w najbliższym porządku obrad sesji Rady.

Wydatki związane z wykonywaniem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta pokrywa komitet inicjatywy uchwałodawczej, z wyjątkiem promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Rada promuje obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze poprzez publikowanie informacji w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Burmistrz może podejmować dodatkowe działania zmierzające do promowania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Komitet występuje pod nazwą „Komitet inicjatywy uchwałodawczej”. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 20 mieszkańców miasta, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone