Zamknij
REKLAMA

Bieg Wagów już 10 czerwca

10:27, 06.06.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo zaprasza mieszkańców powiatu kolneńskiego na Bieg Wagów. Impreza odbędzie się 10 czerwca. Początek o godzinie 10.

REGULAMIN

I. Cel imprezy.

Popularyzacja biegów przełajowych, jako atrakcyjnej formy aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Kolneńskiego
Promocja rodziny Wagów i ich dorobku

 II. Organizatorzy.

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo
GOK Grabowo (Administrator danych osobowych uczestników Biegu Wagów)  

Współorganizatorzy

Szkoła Podstawowa w Grabowie
OSP Grabowo
Gmina Grabowo
Powiat Kolneński

III. Miejsce i termin imprezy.

Szkoła Podstawowa w Grabowie, 10 czerwca 2018, godz. 14.00

IV. Kategorie.

W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni w następujących kategoriach wiekowych:

Do 8 lat

Dziewczęta i chłopcy - dystans 300 m

9-12 lat

Dziewczęta- dystans 700 m.

Chłopcy - dystans 700 m

13-16 lat

Dziewczęta- dystans 1800 m.

Chłopcy - dystans 1800 m

Dorośli

Kobiety - dystans 5000 m

Mężczyźni - 5000 m

 V. Warunki uczestnictwa w Biegach Wagów.

1.     Zawodnicy powinni posiadać dobry stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach.

2.     Zgłoszenia imienne do biegów przyjmowane będą w sekretariacie zawodów od godz. 13.00, przy czym lista startowa biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych będzie zamykana na 15 min. przed jego rozpoczęciem.

3.     Zawodnicy ubezpieczają się od skutków NW we własnym zakresie

4.     Zawodników obowiązuje zakaz startu w kolcach.

5.     Każdy zawodnik może startować tylko w jednym biegu.

6.     6.     W przypadku zawodników nieletnich odpowiedzialność za stan zdrowia zawodnika spoczywa na rodzicach, opiekunach prawnych lub nauczycielach sprawujących opiekę nad zawodnikami.

7.     7.     Nieletni uczestnicy mają obowiązek dostarczyć do organizatora zgodę rodziców lub opiekunów na udział zawodnika w biegu.

8.     8.     Wszyscy zawodnicy, przy zgłoszeniach imiennych podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób nieletnich formularze podpisują ich rodzice lub opiekunowie.

 VI. Kontakt z organizatorami i zapisy

Dariusz Piekarski – Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, tel. 86-2t9-00-78

VII. Nagrody.

 1.  Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

2.  Każdy z uczestników najmłodszej kategorii, do lat 8, otrzyma od organizatora upominek.

 VIII. Sprawy ogólne.

1.     Możliwość korzystania z toalety, WC, przebieralni w szkole i punktu medycznego

2.     Organizator zapewnia uczestnikom wodę mineralna, a także poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla i pieczywa.

 IX. Postanowienia końcowe.

1.  Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez rozporządzenie o ochronie danych (RODO z dnia 27 kwietnia 2017 r.)  Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów zawodów i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów zawodów.

2.  Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.  Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

4.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone