Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
8
10:07, 06.03.2018
W czerwcu 1948 r. powrócił na teren powiatu kolneńskiego. Stanowisko komendanta Powiatu „Łużyca” („Łuków”) objął ponownie 17 X 1948 r. będąc jednocześnie dowódcą 15-osobowego oddziału PAS. Po rozbiciu „XVI” Okręgu NZW organizator w październiku 1951 r. Podziemnego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i przewodniczący Podziemnej Rady Rejonu „Karaś” obejmujących pogranicze powiatów: Kolno, Pisz i Ostrołęka. Zginął śmiercią samobójczą otoczony przez grupę operacyjną UB 17 IV 1952 r. na kolonii Czerwone.
5
22:22, 12.12.2017
Zbliża się setna rocznica powołania do życia pierwszej kolneńskiej szkoły średniej, którą było międzywojenne gimnazjum. Do jego tradycji odwołuje się obecne I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie. I choć znajomość historii szkoły jest obowiązkiem wpisanym w jej statut, o przedwojennej poprzedniczce obecnego ILO wiadomo naprawdę niewiele. A szkoda, gdyż była to instytucja, przez którą przewinęło się mnóstwo ciekawych osób, ważnych nie tylko dla lokalnej społeczności. Jeden z najbarwniejszych życiorysów przypadł w udziale Adamowi Wiluszowi, pierwszemu „cywilnemu” dyrektorowi przywołanej na wstępie placówki.
3
07:55, 30.11.2017
Grafika na ścianie o wysokości 3 metrów przedstawia sylwetki żołnierzy - historycznych postaci, elementy lasu, logo Klubu Historycznego „Oracza” oraz szczerbiec Młodzieży Wszechpolskiej.
11:16, 28.11.2017
W minioną sobotę pożegnano żołnierza Armii Krajowej z Kolna – Tadeusza Butlera. Pogrzeb odbył się 25 listopada na cmentarzu w Prabutach.
6
19:53, 17.11.2017
W dniu 17 listopada 2017 roku odszedł od nas urodzony w Kolnie Pan Tadeusz Butler. Żołnierz Armii Krajowej, harcerz od 1935 roku, kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
10:25, 14.11.2017
Uważam, że w takim miejscu powinien znaleźć się oryginał oświadczenia Marii Milewskiej „Stokrotki”, komendantki służby kobiecej Armii Krajowej w Kolnie, którego skan załączam.
8
11:43, 14.10.2017
Historii męczeństwa mieszkańców wsi Stary Gromadzyn zostanie poświęcony rozdział książki (monografii, która zostanie wydana w Rzymie w ramach materiałów pokonferencyjnych).
09:52, 10.08.2017
We wczesnym średniowieczu była ważnym ośrodkiem politycznym i gospodarczym, leżącym na szlaku handlowym, który łączył Azję Mniejszą z północną Europą. Świadczą o tym znalezione srebrne dirhemy arabskie (monety arabskie z IX-X wieku).
13:02, 19.07.2017
Towarzystwo uruchomiło nową usługę na swojej stronie internetowej, czyli – Sklep u Jana.
10
11:52, 08.07.2017
Tragedia rozegrała się po wykonaniu śmierci na konfidencie Janie Grzechu pod kolneńskim magistratem. W samo południe zginął od kul hitlerowskich w godzinę później twórca AK w Kolnie – Stanisław Milewski „Śmiały”.
REKLAMA
12:31, 03.05.2017
O Janie z Kolna i jego legendarnej wyprawie żeglarskiej można przeczytać na stronie Onet.pl.
1
18:44, 02.05.2017
Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych.
16
14:07, 08.04.2017
W województwie łomżyńskim po wprowadzeniu stanu wojennego nie utworzono nielegalnych struktur młodzieżowych. Mogło to wynikać m.in. z braku na jego terenie zarówno uczelni wyższych, jak też ośrodka kierującego działalnością związkową (Grajewo wchodziło w skład Regionu Białystok, pozostałe ośrodki – Regionu Mazowsze). Sytuacja zaczęła zmieniać się pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy powstały dwie struktury FMW.
6
08:40, 07.04.2017
Zaznaczyć tu trzeba, że o ujawnieniu grupy poinformowane były wojewódzkie władze partyjne i administracyjne. W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy SB działań ustalili oni, że grupa uczniów z tej szkoły stworzyła nieformalny związek, któremu nadała nazwę „Federacja Młodzieży Walczącej Oddział „Bug”.
5
21:55, 28.02.2017
Ziemia Łomżyńska została bardzo ciężko doświadczona podczas II wojny światowej. Złożyły się na to zarówno straty i zniszczenia poniesione w trakcie wojny obronnej we wrześniu 1939 r., cierpienia doznane przez jej mieszkańców w wyniku aresztowań i deportacji „za pierwszego Sowieta” (lata 1939-1941), jak też zbrodnie okupanta niemieckiego dokonane na ludności tych terenów.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018