Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
07:54, 10.09.2018
Organizatorami imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem oraz Szkoła Podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Zaskrodziu
19
10:57, 25.07.2018
Właścicielka nie mieszka tu już od lat i dlatego zwróciłem się o pomoc w tej sprawie do wójta gminy Kolno – mówi straszy mężczyzna. – Obiecywano mi zajęcie się tym problemem, ale nic nie zrobiono.
11:19, 06.07.2018
Wykonawca m.in. usunie drzewa i krzewy, zdejmie warstwę humusu, wykona nasypy i nawierzchnię z mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych dla tej inwestycji .
4
11:04, 04.07.2018
Już być może od września przyszłego roku przedszkolaki będą mogli przebywać w nowym budynku. Gmina Kolno otrzymała bowiem dofinansowanie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole.
9
16:31, 03.07.2018
Rada Gminy Kolno jednogłośnie zagłosowała za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Kolno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
09:16, 28.06.2018
Zakres robót obejmuje budowę i montaż fabrycznie nowych przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Realizacja zadania potrwa do 26 października 2018 r.
15:19, 25.06.2018
24 czerwca odbyły się uroczyste obchody 74. rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym zorganizowane przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie oraz Gminę Kolno i Gminę Zbójna.
10:34, 25.06.2018
VIII rajd rowerowy odbył się 24 czerwca. Organizatorami rajdu było Stowarzyszenie KaFCuki i Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.
08:27, 22.06.2018
Zakup wozów będzie możliwy dzięki połączeniu pieniędzy z różnych źródeł w tym m.in. środków z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW, środków z budżetu Gminy Kolno oraz dotacji budżetowej na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i środków MSWiA.
07:52, 18.06.2018
W programie były m.in. bezpłatne atrakcje dla dzieci, obrzęd sobótkowy, pokaz tańca z ogniem, konkurs na wianek i koncert zespołu Dejw.
REKLAMA
2
04:28, 13.06.2018
Uroczystościom przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Wspólnie z parafianami w tym wyjątkowym dniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń.
1
12:36, 29.05.2018
Tej okazji serdeczne życzenia złożyli jej m.in. prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński oraz Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie Sławomir Cudnik, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku Krzysztof Jaworowski, pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Kolnie oraz lokalni samorządowcy
4
10:51, 06.05.2018
Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie obchodziła 3 maja 100-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. Trójcy św. w Borkowie.
2
09:08, 16.04.2018
Będzie to pierwsza w gminie Kolno droga wykonana z wykorzystaniem technologii stabilizacji gruntu. W tej metodzie używane są innowacyjne spoiwa hydrauliczne oraz atestowane dodatki ulepszające.
12:29, 05.03.2018
Uczestnicy biegli w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii młodszej, do VI-tej klasy szkoły podstawowej, pierwszy przekroczył metę Krzysiek Piaścik, tuż za nim Patryk Tchórznicki i Mateusz Brzuchalski.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone