Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
7
13:59, 14.11.2018
Nasze drogi zajęły w kolejności 9 i 13 miejsce na liście rankingowej dróg powiatowych. Mowa jest o drodze powiatowej Nr 1880B Kolno ( ul. M. Konopnickiej ) – Górskie na odcinku o długości 1 200 mb wartość całkowita inwestycji ponad 5,5 mln zł oraz drodze powiatowej Nr 1891B na odcinku Janowo - Łosewo – Niksowizna na dwóch odcinkach o ogólnej długości 3,5 km i wartości 4,2 mln zł.
1
15:36, 12.11.2018
Mszą za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych rozpoczęły się oficjalne uroczystości obchodów 100 – tnej rocznicy odzyskania Niepodległości w Gminie Grabowo.
15:28, 12.11.2018
Tablicę ufundowali nauczyciele grabowskiej szkoły. Na uroczystości obecna była cała społeczność szkolna oraz władze gminy Grabowo: wójt Andrzej Piętka i przewodniczący rady Janusz Wiśniewski.
22
12:57, 12.11.2018
11 listopada zorganizowano uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w Małym Płocku.Z tej okazji odsłonieto również pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.
14
14:56, 09.11.2018
We wtorek 6 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach odbyło się spotkanie, w trakcie którego Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach Teresa Zaręba przekazała zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Stawiskach oraz Burmistrza Stawisk.
5
10:32, 09.11.2018
W ramach przyznanej dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku dofinansowano zakup: używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego, motopompy pływającej, nożyc hydraulicznych, zestawu PSP R-1, detektora gazu, drabiny nasadkowej oraz 2 szt sygnalizatorów bezruchu.
13
17:58, 08.11.2018
31 października 2018 roku zakończone zostały roboty budowlane nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892 B od drogi woj. Nr 648 – Rudka Skroda”
23
17:01, 06.11.2018
We wtorek 6 listopada radni powiatowi odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego. Wręczał je Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Piotr Rykaczewski.
1
11:22, 01.11.2018
Gmina wsparła miejscową OSP w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, dzięki czemu ta ostatnia mogła pozyskać dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację nietypowej – jak na straż – inicjatywy.
2
10:40, 26.10.2018
Rewitalizacja polegać będzie na budowie nowych urządzeń małej architektury, wykonaniu utwardzonych ścieżek i placów, rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remoncie istniejącego pomnika.
20
09:05, 23.10.2018
Poznaliśmy nowych radnych w gminie Stawiski. Frekwencja w wyborach wyniosła 55.69%.
57
08:16, 23.10.2018
Większość mandatów do sejmiku zdobyło Prawo i Sprawiedliwość (16). Koalicja Obywatelska zdobyła 9 mandatów, a PSL 5. Marszałek oraz zarząd województwa zostaną więc wybrani z PiS, podobnie jak przewodniczący sejmiku.
22
14:15, 22.10.2018
Józef Wiśniewski Wójtem Gminy Kolno. Na Józefa Wiśniewskiego głosowało 3252 osoby, przeciw było 669 wyborców. Poparcie dla Wiśniewskiego wyniosło 83 procent.
125
13:23, 22.10.2018
W nowej radzie będzie zasiadać przez następne pięć lat piętnastu radnych. Dla niektórych będzie to kolejna przygoda z pracą w tym samorządzie, inni zaś będą stawiać w nim pierwsze kroki.
09:41, 21.10.2018
Wśród przysięgających żołnierzy jest małżeństwo oraz trzy rodzeństwa (w tym jedno składające się z trzech braci). Prawie 20% w tej grupie stanową kobiety. Przedział wieku waha się między 18 i 55 lat, a średnia wieku wynosi 27 lat.
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone