Zamknij
REKLAMA

środa, 21.06, godz. 14.00

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kolnie

Andrzej Mieczkowski zwołał XXVII Sesję Rady Powiatu Kolneńskiego. Obrady odbędą się 21 czerwca. Rozpoczną się  o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał, wg projektów wniesionych przez zarząd powiatu, w tym:
1) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej działki Nr 1371/4 położonej w Kolnie na rzecz Województwa Podlaskiego; 
2) uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2017r.;
3) uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat komunikacyjnych, geodezyjnych i innych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Kolneńskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
4) uchwały zmieniającej w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kolnie;
5) uchwały zmieniającej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 
6) uchwały zmieniającej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński;
7) uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018