Zamknij
REKLAMA

PSS ogłasza przetarg nieograniczony

21:07, 30.05.2017 |
REKLAMA
Skomentuj

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kolnie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż własności lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku, położonego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego nr 21, posadowionego na działce gruntu, oznaczonej numerem geodezyjnym 1922/6 i 1922/8, gdzie lokal ten usytuowany jest na parterze budynku, składający się z pomieszczenia biurowego, hali sprzedaży dwóch magazynów, korytarza, WC, dwóch pomieszczeń socjalnych, gdzie lokal łącznie ma powierzchnię 165,40 m2, wraz z przynależnymi do tego lokalu piwnicami o powierzchni użytkowej 73,90 m2, dla którego to prawa własności Sad Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem LM1L/00036791/2.

Cena wywoławcza wynosi 199 tys. złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2017 roku o godz. 13°° w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kolnie. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto:  87 8754 0004 0000 6291 2000 0010.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 30.06.2017 roku, do godziny 1200 , która to oferta musi wpłynąć do Spółdzielni w zaklejonej kopercie z napisem : "OFERTA PRZETARGOWA  NIERUCHOMOŚĆ".

Informacje uzupełniające można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, telefon 862782147, kom. 662046219. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

REKLAMA
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018